UPOZORENJE O LAŽNIM MEDITACIJAMA I GURUIMA

Neophodno je ovde upozoriti na mnogobrojne prevarante koji zloupotrebljavaju poverenje ljudi koji imaju duhovne težnje. Njih je zapravo lako prepoznati jer imaju neke zajedničke osobine i metode rada.

Najpre, svi oni naglašavaju brzinu i efikasnost svojih vežbi i meditacija.

Savremeni ljudi su suviše zauzeti da bi se duhovnom cilju posvetili ceo dan i sav život. Razni ‘gurui’ Novog doba zato prodaju nove metode meditacija i ‘spiritualne tehnologije’ za instant ’prosvetljenje’, koje su navodno brže i bolje od starih metoda iz drevne baštine. Njihov argument se zasniva na tvrdnji da se vremenom stvari usavršavaju i ubrzavaju, da danas nije potrebno isto vreme i isti napor za postizanje duhovnih ciljeva kao nekada. Pri tome se oslanjaju na teoriju „stotinu majmuna” i na povratno dejstvo morfičke rezonancije R. Šeldrejka. Zaista, stvari se vremenom usavršavaju, ali to se odnosi na zbivanja u relativnom, materijalnom svetu, na brzinu kretanja stvari i informacija. Za razliku od toga, put od ega do Sopstva, od individue do božanskog ostao je isti. Zapravo, postao je teži upravo zbog iluzije koju tehnika pruža da su svi ciljevi, pa i duhovni, dostupni kao stvari i informacije, zbog zaborava sopstvenog
preobražaja, i zato što nam tehnika svodi sámo bivstvovanje na jednu informaciju, i time ga baca u zaborav, a nas čini neodgovornim prema životu. Olakšavajući nam egzistenciju, tehnika otupljuje naš osećaj za stvarnost, za pravo odmeravanje egzistencije i doživljaj njenog smisla. Drevni metodi duhovnog razvoja zahtevali su ličnu transformaciju i posvećenost celog života, sveobuhvatnu etiku (yama i niyama u jogi, vinaya pitaka i sila u budizmu), dok savremeni metodi ’prosvetljenja’ predstavljaju samo infantilnu imitaciju principa tehnološke korisnosti i tržišne eksploatacije u sferi duha. To se vidi po njihovim ciljevima: svrha meditacije kod starih bila je nadilaženje smrti i vremena, tela i uma radi predaje Duhu koji sve omogućava, dok kod savremenih ‘tehnika’ od toga nema ni traga, one se reklamiraju kao sredstva za uspešnije iživljavanje svojih želja i strasti.

Suština prave duhovnosti i religioznosti jeste razlikovanje iskonske božanske neuslovljenosti koja sve omogućava, koja je naša suština – od svega stvorenog, od svih prirodnih uticaja koji uslovljavaju; svejedno da li su oni fizički ili astralni, razni bogovi i demoni, ili slike na kompjuterskom monitoru.

Sve nove, hohštaplerske tehnike zasnivaju se na pukoj reakciji i doživljavanju efekata, kao i na posredovanju nekih astralnih sila, prirodno ili veštački stvorenih. Ove tehnike su naročito popularne danas, kao ‘spiritualne tehnologije Novog doba’. Dobar primer je ‘intenziv prosvetljenja’ Čarlsa Bernera (Charles Berner) gde se intenzivnim naporom um dovodi u pasivno stanje kada je moguće za kratko uvideti nezavisnost od uma i svih njegovih sadržaja. Ovakvi trik-metodi nude lako dostizanje transcendentalnih iskustava koja, međutim, nisu trajna, nego postoje samo KAO REAKCIJE na neki napor ili izazov. Problem nastaje kada čovek nakon tih kratkih iskustava/reakcija, koja ostavljaju upečatljiv utisak, uključi maštu i funkciju laganja sebe i stvori fikciju da ih je zaista doživeo na pravi način i da ih ima kao trajno svojstvo. Misli da se ‘prosvetlio’. Zato u ovu oblast spadaju i upotrebe droga. I one donose neka transcendentalna iskustva,
ali zbog hemijske reakcije, ne zbog istinskog postignuća i discipline, i ostavljaju iluziju da je doživljaj realan. Ni potreba da se ovakva iskustva na osnovu veštačkih reakcija ponavljaju nije dovoljna da razbije tu iluziju. Posredovanje astralnih sila odnosi se na upotrebu magije. Zato ovakvi gurui često pimenjuju i neku vrstu magijskih rituala – ma kako bezazleno izgledali.

Istinske prakse su davno utvrđene i one trajno preobražavaju celo biće, vode u duhovni rast (bhavana) i sazrevanje kome je posvećen ceo život. Toj tradiciji pripadaju prakse joge i budizma. One sadrže ne samo metode za postizanje transcendentalnih stanja svesti, nego i njihovo trajno ostvarenje kroz etiku i razumevanje njihove prave prirode.

Stoga je najvažnije znati da sve nove tehnike meditacije, bilo izmišljene kao sasvim nove, bilo modifikovane stare, “prilagođene savremenom čoveku”, jesu zapravo stvorene sa ciljem da podriju i unište pravu meditaciju kakva je davno ustanovljena u jogičkoj i budističkoj tradiciji. Sistemu vlasti na ovoj planeti nije u interesu da se ljudi probude, oni se sistematski održavaju u stanju psihičke uslovljenosti na sve načine, počev od obrazovanja, preko medija, elektronskih i hemijskih uticaja, putem hrane i “lekova”. Zato vladari sistematski dezinformišu ljude o pravom duhovnom znanju i disciplinama za ostvarenje tog znanja. To čine stvaranjem svih sekti i verskih pokreta kao i svih modernih “tenhika” meditacija kojima zavode savremene ljude dok istovremeno drevnu baštinu, koja je detaljno iznela svu istinu, guraju u zaborav kao nešto prevaziđeno i neprikladno za savremenog čoveka.

Najpoznatiji primer takve tehnke koja je popularisana od strane masona jeste Transcendentalna meditacija. Ona je zapravo samo relaksacija, koja ima povoljne učinke na organizam, ali uopšte nije prava meditacija i uopšte nema duhovni smisao niti cilj. Ona se svim silama medijske propagande predstavlja kao jedina prava tehnika meditacije za “savremenog čoveka” koji mora (i treba) uvek negde da žuri, tehnika koja ima jedini cilj da pomogne čoveku da ostvari svoje najgluplje želje. Pri tome se lažno tumače drevni tekstovi koji govore o ispunjenju i zadovoljstvu (ananda) ostvarenog meditanta, ali oni zapravo govore o blaženstvu duhovnog ostvarenja koje nastaje nadilaženjem vezanosti za iluzije uma i sveta, ne o fizičkom zadovoljstvu ega kada mu se ispuni neka infantilna želja.

Takođe se u okviru masonskog Mahariši pokreta lažira i drevna nauka o zdravlju, ajurveda. On su preuzeli na sebe autoritet prenošenja ajurvede na Zapad i samo pravi stručnjak za ajurvedu može znati koliko je ta nauka iskrivljena i falsifikovana od strane Maharišijevih biznismena. Farmaceutska mafija namerava da preko Codex Alimentariusa zabrani sve prirodne izvore hrane i lekova. Vrlo je naivno verovati da ta ista mafija dozvoljava prenošenje prave ajurvede ako se zna da isti oni koji su vlasnici farmaceutske industrije su stvorili i podržavali Maharišijev TM pokret. Pitanje je koliko je to uopšte Maharišijev pokret, a koliko program za kontrolu uma smišljen u Tavistok institutu. Meni Mahariši deluje kao potpuno programirana osoba.

Slično ovome, i budizam se svuda u svetu predstavlja samo preko Dalaj Lame i tibetanaca, kao da je Dalaj Lama predstavnik svih budista. To ne samo da je laž, nego ni sam Dalaj Lama nije budista. Ono što tibetanske Lame predstavljaju kao budizam je zapravo šamanizam koji se preobukao u budizam, koristi neke budističke pojmove ali po svemu ostalom, pa i po suštinskom učenju je suprotan izvornom Budinom učenju koje je sačuvano u palijskom kanonu i taravadinskom učenju, i zen budizmu.

Sve tehnike Novog doba spadaju u Novu svetsku religiju koja bi trebalo da zameni dosadašnje tradicionalne religije i bude zajednička za sve ljude. Postoji zabluda da će Nova svetska religija da bude neka mešavina dosadašnjih. Zapravo ona već postoji i može se svuda videti, to su svi New Age “duhovni” pokreti i sekte koje razbijaju tradicionalne religije i samu duhovnost kojekakvim instant tehnikama koje sve daju brže i bolje. Iza svih njih stoje ljudi koji su programirani da rade za masone ili su sami masoni. Oni zapravo stoje i iza tradicionalnih judeo-hrišćanskih religija u koje spadaju hrišćanstvo, judaizam i islam. Te religije su oduvek služile za kontrolu uma u vremenima kada se nije koristila tehnologija. Danas je Novo doba i koristi se tehnologija, sve je brže i efikasnije pa i metode kontrole uma moraju da se osavremene. Pored čipova i hemikalija (u hrani, lekovima i vakcinama) tome služe i sekte.
Druga osobina lažnih gurua je da preporučuju grupne vežbe i meditacije.

Grupa ljudi koju predvodi neki “guru” koji odluči da posebnog dana u određeno vreme svi kolektivno meditiraju ili se “povežu” sa nečim su idealni kandidati za programiranje uma, jer se zna unapred gde će da budu i na šta će da se “povežu” ili da “meditiraju” ili da prave “seansu”. Putem tehnologije visokih frekvencija koja se nalazi na više mesta u svetu, ili preko satelita, može se bilo gde u svetu učiniti da ovakva grupa ljudi postanu mete za holografske slike koje im deluju jako ubedljivo. Tako mogu da im se pojave bića iz verske propagande, svetla, razni utisci i oni misle da su nešto doživeli, da je iskustvo autentično. Na ovaj način mogu da im se ubacuju razni sadržaji u um. Takvoj grupi može da se kolektivno programira um na različit način na ovakvom skupu.

Sve grupne meditacije u kojima se traži ‘otvaranje čakri’ ili ‘transmisija ljubavi’ u kosmos i celom svetu, ili preko nekih simbola koji su zapravo matrice za skupljanje energije od strane onih koji su te simbole postavili, služe upravo ovakvom programiranju uma i krađi energije. To se radi preko astrala ili pomoću tehnologije na velikim razdaljinama. To što naivni ljudi ‘šalju’ ili ‘transmituju’ je upravo njihova slobodna volja i emocionalna energija koja je oduvek bila hrana astralnim bićima nimalo pozitivne orijentacije.

Važno je znati da postoji tehnologija koja deluje i preko astrala, ne samo na ovom fizičkom svetu, kako nam se to lažno predstavlja preko kontrolisanog obrazovanja i medija. Stoga uvek kada vam neki ‘guru’ da neki simbol da vizualizujete ili mantru da ponavljate, potpuno se koncentrišete na to, i unosite svoju emocionalnu energiju kroz to, da ga smestite u određene delove svoga tela, u svoje energetske centre (čakre), u određenim bojama, da kroz taj simbol “emitujete svoju ljubav svetu” ili nekom božanstvu, znajte da taj metod deluje slično trojancu u kompjuteru: simbol je obrazac koji otvara prolaz (port) do vaše individualnosti (IP) i vaše suštinske informacije i energiju šalje svom serveru. To se odvija preko astrala. Zapravo ne šalje to on sam, vi je sami šaljete u svom neznanju.

Sve “meditacije” koje sadrže neku “transmisiju ljubavi svetu” su krađa vaše emergije i potpuno zaluđivanje jer univerzum je hologram, sve je u jednom i u jednom je sve, uopšte nije potrebno da šaljete svoja osećanja bilo gde i bilo kome. Sasvim je dovoljno da ona zaista postoje u vama i delovaće na ceo svet, pre svega preko vaših dela.

Svako “otvaranje čakri” je najštetnija manipulacija vašom energijom i svešću.

Čakre se ne otvaraju vizalizacijama kada se vama, ili bolje reći vašem “guruu” prohte. Čakre su odraz stanja vaše svesti i veza svesti sa fizičkim telom i kvalitetom vašeg delovanja u svetu. Stoga se one otvaraju same u skladu sa vašom zrelošću da svoju svesnost primenite u konkretnom delovanju. Svako njihovo veštačko otvaranje je nasilje nad vašim sazrevanjem, kao kada biste pupoljak cveta pokušavali prstima da otvorite pre njegovog vremena. Osim toga to vas tera da preskočite svoj razvoj i svoju odgovornost u primeni svesti u delovanju. Tome služe sve “meditacije” na otvaranje čakri. Time se otvarate astralnim silama da se hrane vama i još lakše vas manipulišu.

Vrhunac tog otvaranja je “buđenje kundalini”. To je svakako najštetnije delovanje svih “meditacija na čakre”. Sam izraz “buđenje kundalini ” je besmislen jer vi ste taj koji treba da se probudi, i tada vas spontano sledi sva energija prirode. Ako probudite tu energiju u sebi, a vi i dalje spavate: imaćete ozbiljan problem. Koristićete je na nesvestan način, a to sigurno znači destruktivno. Tačnije, ona će vas da koristi, ko zna za šta.

Kundalini se prirodno podiže kao odraz stanja vaše svesti i zrelosti učestvovanja u objektivnoj realnosti. To je božanska energija koja prati vašu zrelost ispravnog delovanja u skladu sa namerom Božanskog Duha, to je snaga vašeg svesnog učestvovanja u Božanskom. Kundalini je podrška i saobražavanje cele prirode (Prakrti) probuđenom Čoveku (Puruši).

Podići tu energiju nekim trikovima bez zrelosti i objektivne svesti je slično kao dati majmunu kalašnjikova u ruke. To je ditrektan put u ludilo. Put koji se uvek okreće protiv vas. Uvek takvo “podizanje kundalini” kod nezrele osobe mora da se spušta na psihijatrijskom odeljenju. Psihijatrijske ustanove pretežno ispunjavaju ljudi koji su doživeli spontano ili nevoljno buđenje kundalinija, koji su tako probili vrata percepcije, videli više dimenzije i ostali očarani i opsednuti time, ali bez objektivnog znanja i uvida u pravu prirodu onoga što vide i što im se događa, još manje sa dovoljno zrelosti i discipline da ovladaju time.
Radi se zapravo o tome da uvek kada postoji namera da se kundalini “probudi” ili “podigne” nekim veštačkim metodama od strane neke sekte ili gurua (disanje, vizuelizacije, mantre, narkotici…) u to su uvek umešane negativne demonske sile iz astrala. One se hrane čovekovom energijom. A kundalini je maksimalno aktivirana energija u čoveku. Dakle: prava gozba za demone. Oni sami priređuju takve gozbe tako što raznim manipulacijama navedu čoveka da aktivira kundalini. Nemojte im se pridruživati. Bićete glavno jelo.
Uvek kada je buđenje čovekove Božanske autentičnosti kroz disciplinu ispravne meditacije na prvom mestu, tada je i buđenje kundalinija prirodna posledica, zapravo podrška prirode.

Veštačko buđenje kundalinija nekim tehnikama je najtipičnije i najzastupljenije izvrtanje prave prirode duhovnosti koja se sprovodi kroz Nju ejdž sekte i demonističke religije. Tu se zamenjuje uzrok i posledica. Prikazuje se da ako prvo otvorite percepciju i dosegnete uvid u više dimenzije (često i uz pomoć droga) bićete i “prosvetljeni” ili bar bliže tome. Istina je obrnuta: prvo morate postati prosvetljeni, probuđeni, da bi vam se otvorila percepcija za više dimenzije, za objektivnu realnost. Jer, kako možete da bilo šta razumete od te više, objektivne realnosti, ako ste ostali neprobuđeni i subjektivni? I ovca može da uđe u raj, ali i tamo će i dalje biti ovca.
Buđenje nikada ne dolazi spolja, niti uz pomoć nečega, nego uvek iz vas. Zato što je to aktuelizacija vaše Božanske suštine koju samo vi sami možete i morate da aktuelizujete. Aktuelizacija znači da vi to već (potencijalno) jeste. Zato samo od vas zavisi.

Suština duhovnosti je u procesu individuacije.

Jedina ispravna grupna aktivnost je monaška zajednica. Ona je ustanovljena od davnina sa svrhom da se ljudi koji rade na istom cilju udruže da bi zajedno bili jači i dosledniji u tom cilju. Ako čovek sam teži duhovnom cilju onda lako zaluta misleći da ide pravo. Zato su mu potrebni drugi koji idu istim putem ka istom cilju da ga koriguju i podrže na pravom putu. Takođe monaške zajednice su čuvale i autentično duhovno znanje od nesvesne mase svetovnih ljudi koji imaju druge ciljeve. Takođe u pozitivne grupne meditacije spadaju kursevi tradicionalnih metoda pravih meditacija (vipasana, zazen) na kojima se daju uputstva kako vežbati, i prva iskustva koja služe kao osnova za samostalnu praksu.

U skorije vreme postoji tendencija da se meditativna praksa istinskog buđenja sabotira širenjem teorija o neophodnosti da se prethodno “pročiste emocije” i “tehnikama” zasnovanim na njima. Naime, tvrdi se da nije moguće ostvariti napredak u meditaciji i istinskom buđenju ako prethodno ne analizirate i pročistite sve emocionalne traume koje ste imali. U tome se ide od pritiskanja prstima određenih tačaka na telu s uverenjem da ćete se tako “osloboditi određene napetosti iz prošlosti” (PEAT gde se reklamira postizanje “istinskog Prosvetljenja” za samo nekoliko sati), do toga da se tvrdi da je potrebno da u grupnoj psihodrami (Helinger: Porodični raspored) proživite i traumatična iskustva svojih predaka, jer su se i njihove traume na vas prenele morfogenetskim poljima. U psihodrami razni učesnici doživljavaju i oživljavaju ta polja na sebi i bivaju opsednuti s njima. To samo potvrđuje da ne razlikuju astralne sile koje manipulišu
ljudima, od morfogenetskih polja. Morfogenetska polja su uvek neutralna informativna polja. Ona uopšte ne liče na demonsku opsednutost koja glumi nekog člana porodice ili pretka. To je stara i omiljena veština demona.

Učesnici takvih grupnih “terapija” su uvek žrtve manipulacija iz astrala.

Delovanja tih terapija mogu imati i druge, blaže efekte, i doneti neke uvide, ako ste imali neka traumatična iskustva koja vas muče, možete ih na taj način osvestiti i prevazići svoju opsesiju s njima, jer sve što se radi grupno i sa ulaganjem emocija proizvodi neki efekat, ali to ne daje objektivan uvid u najvišu samospoznaju.

Istina je da imamo emocionalna uslovljavanja koja nas iz podsvesti zavode i sabotiraju i to tako da nismo ni svesni dok ne nastupe neželjene posledice. Ali još veća istina koja se svim silama skriva je ta da u ispravnoj meditaciji, objektivnoj svesti (vipasana, zazen) automatski razotkrivamo i objektivnim uvidom oslobađamo se svakog emocionalnog sadržaja koji iskrsne. Oni sami iskrsavaju kada im je vreme, nije potrebno da ih mi vadimo iz podsvesti i osvešćavamo u beskrajnim terapijama. Zapravo, tako ih samo forsiramo i prenaglašavamo.

Ako imamo ispravnu pažnju koja se razvija ispravnom meditacijom, uvek ćemo biti svesni toga što se događa u našem najdubljem biću i samom svesnošću rastvorićemo svaku emocionalnu uslovljenost koja iskrsne. Ako izazovemo emocionalne sadržaje u svest a nemamo ispravnu objektivnu pažnju, koja se neguje samo meditacijom, onda se nikada ne možemo objektivno odnositi prema tom sadržaju niti ga trajno razrešiti. Pored toga, veliko je pitanje da li se prošlošću uopšte treba baviti. Sve ima svoj razlog postojanja na osnovu okolnosti i vremena u kome nastaje. Sva prava duhovna učenja naglašavaju značaj sadašnjeg trenutka, jačanje svesti ovde i sada.

Stoga, najvažnije je pre svega imati ispravnu pažnju, a ne raditi ovo ili ono sa svojom podsvešću.

Da bi zaista razrešili svoja emocionalna uslovljavanja neophodno je dozvoliti im da se ona sama jave u skladu sa svojim okonostima koja ih izazivaju. Tada su autentična i tada pokazuju svoju pravu prirodu i uzroke. I samo tada objektivnom svesnošću ispravne meditativne pažnje mi ih razrešavamo i trajno se oslobađamo od njihovog uslovljavanja. To je standardni proces prave meditacije koju je još Buddha opisao u svojim govorima i Patanjđali u Joga sutrama kao problem nakupljenih utisaka (vasana i samskara). Utisci uvek postoje i oni omogućavaju pamćenje, problem samo nastaje u našem pogrešnom odnosu prema njima. Ispravno razumevanje svoje prave prirode automatski rešava ceo taj problem.

Ako nasilno tragamo za emocionalnim sadržajima da bismo ih osvestili i tako ih se oslobodili u ponovnom proživljavanju, onda nećemo doći do pravog sadržaja već nekog iznuđenog, iskrivljenog a verovatno i tuđeg sadržaja. Jer područje nesvesnog je područje astrala koje nije individualno već kolektivno. To je naša veza sa kolektivnim nesvesnim. Zato u svim tim “tehnikama” i “terapijama” emocionalnog pročišćavanja mi samo stvaramo sebi emocionalna uslovljavanja kroz iluziju pojedinih katarzičnih “oslobađanja”. U astralu već postoje modeli i obrasci za sve što se u fizičkom planu ispoljava, što se ispoljilo i što će se ispoljiti, pa tako i svaka emocionalna uslovljenost. Ovim tehnikama ih samo aktiviramo i nepotrebno se vezujemo sadržajima i stvaramo nove.

Naime, ništa novo ne nastaje, niti je išta naše. U apsolutu je na višim dimenzijama bezvremeno sadržano sve što može da postoji i da se dogodi na bilo koji način, i to se ispoljava na nižim dimenzijama tokom vremena onako kako ih naša individualna i/ili kolektivna svest aktuelizuje svojim delovanjem.

Ne samo da ih stvaramo, već se i vezujemo za ono što u suštini nije naše.

Suština duhovnog probuđenja je spoznaja da nismo ništa od tela i uma, niti od utisaka (samskara i vasana) koji se nakupljaju aktivnostima tela i uma. Sve su to funkcije i svojstva prakrti, prirode. Naša suština je transcendentalna, nezavisna i objektivna spram sveg zbivanja. Otuda i svest u nama. Da smo mi to, nikada ne bismo mogli biti svesni toga. Svest je moguća samo na osnovu razlikovanja, tj. transcendentalne prirode onoga koji je svestan.

Otuda u rekapitulaciji, koju je u svojim delima opisao Kastaneda, a koja je najbolji metod čišćenja emocija i trauma iz prošlosti, osnovni princip rada je da se vrati (‘Orlu’ – prakrti) ono što nije ni bilo naše. Zato se rekapitulacija i radi: da se oslobodimo identifikacije sa emocionalnim i mentalnim sadržajima.

Zato sve ove hohštaplerske tehnike “emocionalnog pročišćavanja” imaju samo cilj da se i na taj način sabotira ispravna meditacija, da vežu čoveka za ono što nije njegovo i navedu ga da gubi vreme beskrajnim bavljenjem s nečim što uopšte nije njegovo svojstvo.
Iluzija Ega može postojati samo u podeli i sukobu. Utisci i emocije su neiscrpno područje takvih sukoba.

Skoro sve te tehnike imaju jevrejsko-masonsko poreklo od Jacob Levy Moreno-a iz 1912. godine.

Sledeća zajednička osobina hohštaplera je naplaćivanje. Jedina cena koju na duhovnom putu treba čovek da plati je vlastiti trud i rad na sebi. Sve drugo je krađa.

Ali i to je relativno: naivni, lenji i nezreli treba da plate lažnim guruima koji im zadovoljavaju potrebu za lakim i lažnim ciljevima, koji ih uče na greškama.

Svako dobija ono što zaslužuje.

vir: http://www.ivantic.net/index.htm

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja