SEDAM DUHOVNIH ZAKONA USPJEHA-7-ZAKON “DHARME” ILI ŽIVOTNE SVRHE /DEEPAK CHOPRA

ZAKON “DHARME” ILI ŽIVOTNE SVRHE
Svatko ima životnu svrhu… jedinstveni dar ili poseban
talent koji može dati drugima. A kada taj jedinstveni talent spojimo sa službom
drugima, doživljavamo ekstazu i radost našeg vlastitog
duha stoje krajnji cilj svih ciljeva. Kada radite vi ste frula kroz čije se srce šapat sati pretvara
u glazbu… A što znači raditi s ljubavlju? To znači tkati odjeću nitima koje dolaze iz srca, kao da bije vaš
voljeni nosio…
— Halil Đubran, Prorok
Sedmi duhovni zakon uspjeha je Zakon dharme. Dharma je sanskritska riječ koja označava “životnu svrhu”. Zakon dharme kaže da smo se očitovali u tjelesnom obliku da bismo ispunili svrhu. Polje čiste potencijalnosti je u svojoj biti božansko, a božansko uzima ljudski oblik da bi ispunilo svrhu. U skladu s tim zakonom, vi posjedujete jedinstven talent i jedinstven način kojim ga izražavate. Postoji nešto što znate bolje od bilo koga na ovom svijetu — a za svaki jedinstven talent i jedinstven izraz tog talenta postoje također i jedinstvene potrebe. Kad se te potrebe usklade sa stvaralačkim izrazom vašeg talenta nastaje živost stvaralačkog obilja. Izražavanje svojih talenata da bi se zadovoljile potrebe drugih ljudi stvara
neograničeno bogatstvo i obilje. Ako biste djecu od samog početka odgajali na tim mislima vidjeli biste učinak kojeg one imaju na njihove živote. Zapravo sam tako činio sa svojom djecom. Uvijek sam im iznova govorio da postoji razlog zbog kojeg su ovdje, a oni ga sami moraju pronaći. To
su čuli kad su bili stari četiri godine. Naučio sam ih meditirati otprilike u istoj dobi, i rekao sam im: “Nikad, nikad ne bih želio da se brinete kako ćete živjeti: Ako, kad odrastete, nećete biti sposobni zarađivati sami, ja ću to učiniti za vas, pa o tome ne brinite. Ne želim da se usmjerite da budete dobri u školi. Ne želim da se usmjerite na dobivanje najboljih ocjena ili na odlazak u najbolje škole. Ono na što doista želim da se
usmjerite jest pitanje kako najbolje možete služiti čovječanstvu, i otkrivanje svojih jedinstvenih talenata. To je zato jer imate jedinstvene talente koje nitko drugi nema i imate poseban način njihovog izražavanja kojeg također nitko drugi nema.” Završilo se tako da oni pohađaju najbolje škole, dobijaju najbolje ocjene i već su sada, na koledžu, financijski samodostatni, jer su usmjereni na ono zbog čega su tu i što mogu dati. Stoga, to je Zakon dliarme.
^
U Zakonu dhanne sudjeluju tri činitelja. Prvi činitelj kaže da je svatko od nas ovdje da otkrije svoje istinsko Jastvo, da otkrije da je istinsko Jastvo duhovno, da smo u biti duhovna bića koja su se utjelovila u fizičkom obliku. Mi nismo ljudska bića koja povremeno imaju duhovna iskustva — potpuno je suprotno: mi smo duhovna bića koja povremeno imaju ljudska iskustva. Svatko od nas je ovdje da bi otkrio svoje više jastvo ili duhovno jastvo. To je prvo ispunjenje Zakonu dhanne. Za sebe same moramo otkriti da je u svakom od nas bog ili boginja u zametku i da se žele roditi tako
da bismo mi mogli izraziti svoju božanskost. Drugi činitelj Zakona dhanne je izražavanje svojih jedinstvenih talenata. Zakon dhanne kaže da svako
ljudsko biće ima jedinstven talenat. I vi posjedujete talenat koji je jedinstven u svojim izrazima, tako da nema ni jedne živuće osobe na ovom planetu koja posjeduje isti talenat ili isti način njegovog izražavanja. To znači da postoji nešto što možete raditi, i neki način na koji to možete raditi, bolje od bilo koga drugog na cijelom planetu. Kad to radite, gubite osjećaj za vrijeme. Kad izražavate taj jedan talent koji posjedujete — ili, kao što je to često slučaj, više jedinstvenih talenata — to vas vodi do bezvremene svjesnosti. Treći činitelj Zakona dharme je služba čovječanstvu — služiti svojim bližnjim i pitati se: “Kako bih mogao pomoći? Kako bih mogao pomoći svima onima s kojima dolazim u dodir?” Kad svoju sposobnost izražavanja jedinstvenih talenata spojite sa službom čovječanstvu, tada u potpunosti rabite Zakon dharme. A uz iskustvo vlastite duhovnosti, polja čiste potencijalnosti, jednostavno nema mogućnosti da ne biste imali pristup neograničenom obilju, jer to je stvarni način za postizanje obilja. Ne radi se o privremenom obilju; ono je stalno zbog vašeg jedinstvenog talenta, vašeg načina njegovog izražavanja i vaše službe i predanosti drugim ljudima koju ste otkrili pitajući se: “Kako bih mogao pomoći? umjesto “Sto ja imam od toga?”Pitanje: “Sto ja imam od toga?” je unutarnji dijalog ega. Pitanje: “Kako bih mogao pomoći?” je unutarnji dijalog duha. Duh je ono područje vaše svjesnosti gdje doživljavate svoju univerzalnost. U pomaku svojeg unutarnjeg dijaloga sa “Sto ja imam od toga?” na “Kako bih mogao pomoći?” automatski nadilazite ego i ulazite u područje duha. Iako je meditacija najkorisniji način ulaska u područje duha, jednostavan pomak unutarnjeg dijaloga na “Kako bili mogao pomoći?”
također će otvoriti put k duhu, onom području vaše svjesnosti gdje doživljavate svoju univerzalnost. Ako želite maksimalno iskoristiti Zakon dharme,
potrebno je preuzeti nekoliko obveza. Prva obveza je: duhovnom praksom tražit ću svoje više jastvo koje nadilazi moj ego. Druga obveza je: otkrit ću svoje jedinstvene talente i nalazeći ih uživat ću, jer proces uživanja počinje ulaskom u bezvremenu svijest. Tada sam u stanju blaženstva. Treća obveza je: zapitat ću se na koji način najbolje mogu služiti čovječanstvu. Odgovorit ću na to pitanje i odgovor provesti u praksi. Iskoristit ću svoje jedinstvene talente da bih služio potrebama mojih bližnjih — uskladit ću te potrebe sa svojom željom da pomognem i služim. Sjednite i sastavite listu odgovora na ova pitanja. Zapitajte se što biste radili da imate sav novac i svo vrijeme ovog svijeta? Ako biste još uvijek radili ono što sada radite, tada ste u dharmi, jer osjećate strast prema onome što radite — izražavate svoj jedinstveni talenat. Odgovorite na ovo pitanje i odgovor provedite u praksi. Otkrijte svoju božanskost, pronađite svoj jedinstveni talent, njime služite čovječanstvu i na taj način možete stvoriti bogatstvo kakvo želite. Kad se vaši stvaralački izrazi usklade s potrebama drugih ljudi, tad će bogatstvo spontano teći iz neočitovanog u
očitovano, iz područja duha u svijet oblika. Svoj ćete život tada doživjeti kao čudesan izraz božanskog — ne samo povremeno, već cijelo vrijeme. I spoznat ćete pravu radost i pravo značenje uspjeha — ekstazu i radost vašeg vlastitog duha.

PRIMJENA ZAKONA “DHARME” ILI ŽIVOTNE SVRHE
Aktivirat ću Zakon dharme obvezujući se na sljedeće korake:

(1) Danas ću s ljubavlju njegovati boga ili boginju što” se u zametku nalaze duboko u mojoj duši. Obratit
ću pozornost na duh unutar mene koji pokreće i moje tijelo i moj um. Probudit ću_se u dubokoj
tišini imulaT^jžggT^rca. Usred svih doživljaja ograničenih vremenom, u sebi ću nositi svijest o
bezvremenom, vječnom Bitku.

(2) Sastavit ću listu svojih jedinstvenih talenata. Zatim ću nabrojiti sve što volim raditi kad
izražavam svoje jedinstvene talente. Kad izražavam svoje jedinstvene talente i rabim ih u službi čovječanstva, gubim osjećaj za vrijeme i
stvaram obilje u svojem životu, ali i u životima drugih ljudi.

(3) Svakodnevno ću se zapitkivati: “Kako bih mogao služiti?” i “Kako bih mogao pomoći? ” Odgovori
na ova pitanja omogućit će mi da s ljubavlju služim svojim bližnjim.

SAŽETAK I ZAKLJUČAK
Želio bih znati Božje misli… ostalo su detalji.
— Albert Einstein

Univerzalni um elegantnom preciznošću i nepogrešivom inteligencijom usklađuje sve što se događa u milijardama galaksija. Njegova inteligencija
je krajnja i vrhunska, a on prožima svako zrnce stvorenog svijeta: od najmanjeg do najvećeg, od atoma do kozmosa. Sve što živi izraz je inteligencije. A ta inteligencija djeluje kroz Sedam duhovnih zakona. Ako promotrite bilo koju stanicu ljudskog tijela kroz njezino ćete djelovanje vidjeti izraz tih zakona. Svaka stanica, bilo da se radi o stanici želuca ili srca, ili stanici mozga, nastala je iz Zakona čiste potencijalnosti.
DNK je savršeni primjer čiste potencijalnosti; zapravo, svaka stanica je materijalni izraz čiste potencijalnosti. Ista DNK nalazi se u svakoj stanici, a izražava se različito da bi zadovoljila jedinstveni zahtjev te određene stanice. Svaka stanica također djeluje kroz Zakon davanja.
Stanica je živa i zdrava kad je u stanju ravnoteže. Stanje ravnoteže je stanje ispunjenja i harmonije, ali se održava stalnim davanjem i uzimanjem. Svaka stanica daje i podržava druge stanice, a zauzvrat druge stanice podržavaju nju. Stanica je uvijek u stanju dinamičnog tijeka, a tijek se nikad ne prekida. Zapravo, tijek je sama bit života stanice. Stanica je sposobna primati i nastavljati svoj titravi život jedino održavanjem tijeka davanja. Svaka stanica dosljedno provodi Zakon karme, jer je u njezinu inteligenciju ugrađen najbolji i najprecizniji odgovor na svaku situaciju koja se pojavljuje. Svaka stanica u tijelu također dosljedno provodi Zakon najmanjeg naprezanja: obavlja svoj posao uz tihu djelotvornost u stanju odmorne budnosti. Kroz Zakon namjere i želje svaka namjera svake stanice rabi beskonačnu organizirajuću snagu inteligencije prirode. Čak i jednostavna namjera kao što je probavljanje molekule šećera odmah pokreće simfoniju događaja u tijelu za koje je potrebno, u preciznim vremenskim razmacima, izlučiti preciznu količinu hormona da bi se molekula šećera preobrazila u čistu stvaralačku energiju. Naravno, svaka stanica izražava i Zakon nevezivanja. Nevezana je za rezultat svojih namjera. Ne spotiče se ni ne griješi, jer je njeno ponašanje funkcija svjesnosti usmjerene na život, svjesnosti sadašnjeg trenutka. Svaka stanica također izražava Zakon dhanne. Svaka stanica mora otkriti svoj vlastiti izvor, svoje više
jastvo; mora služiti svojim bližnjim, i izraziti svoje jedinstvene talente. Izvor srčanih stanica, stanica želuca i stanica imunološkog sustava, izvor svih stanica je više jastvo, polje čiste potencijalnosti. A pošto su izravno povezane s tim kozmičkim računalom, stanice mogu izraziti svoje jedinstvene talente uz nenapornu lakoću i svjesnost bezvremenog. Svoj vlastiti integritet i integritet cijelog tijela mogu održati jedino izražavanjem svojih jedinstvenih talenata. Unutarnji dijalog svake stanice ljudskog tijela je: “Kako bih mogla pomoći?” Srčana stanica želi pomoći
stanici imunološkog sustava, stanica imunološkog sustava želi pomoći stanicama želuca i pluća, a stanice mozga slušaju sve to i pomažu svakoj stanici. Svaka stanica ljudskog tijela ima samo jednu funkciju: pomoći svakoj drugoj stanici. Promatrajući ponašanje stanica svojeg vlastitog
tijela, možemo promatrati izvanredan i djelotvoran izraz Sedam duhovnih zakona. To je genij inteligencije prirode. To su Božje misli — ostalo su detalji. Sedam duhovnih zakona predstavljaju moćna načela koja će vas osposobiti da ovladate samim sobom. Ako usmjerite svoj u pozornost na ove zakone i vježbate korake opisane u ovoj knjizi, vidjet ćete da možete očito vati sve što želite — svo obilje, novac i uspjeh kojeg želite. Također ćete vidjeti da će vaš život postati radosniji i puniji na svaki način, jer ti su zakoni također duhovni zakoni života i oni življenje čine vrijednim. Da biste ih zapamtili, postoji prirodni redoslijed primjene tih zakona u svakodnevnom životu. Zakon čiste potencijalnosti doživljava se tišinom, meditacijom, ne-prosudivanjem, kroz zajedništvo s prirodom, ali se aktivira Zakonom davanja. Ovdje se radi o tome da naučite davati ono što želite. Na taj način aktivirate Zakon čiste potencijalnosti. Ako želite obilje, dajte obilje; ako želite novac, dajte novac; ako želite ljubav,
priznanje i osjećaje, naučite davati ljubav, priznanje i osjećaje. Svojim akcijama na Zakonu davanja aktivirate Zakon karme. Stvarate dobru karmu, a dobra karma čini sve u životu lakim. Zapazit ćete da nije potrebno uložiti mnogo naprezanja da biste ostvarili svoje želje, a to će vas automatski dovesti do razumijevanja Zakona najmanjeg naprezanja. Kad je sve lako i nenaporno, a vaše se želje ispunjavaju, spontano počinjete razumijevati Zakon namjere i želje. Budući da ostvarujete svoje želje nenapornom lakoćom, postaje lako prakticirati Zakon nevezivanja. Na kraju, kad će razumijevanje svih zakona porasti, usmjerit ćete se na istinsku životnu svrhu što će vas dovesti do Zakona dhanne. Uporabom tog zakona, izražavanjem svojih jedinstvenih talenata i ispunjavanjem potreba svojih bližnjih, počet ćete stvarati što god želite, kad god želite. Postat ćete bezbrižni i radosni, a vaš će život postati izraz neograničene ljubavi.
Mi smo putnici na kozmičkom putovanju — zvjezdana prašina koja pleše i kovitla se u vrtlozima i virovima beskonačnosti. Život je vječan.
Međutim, njegovi izrazi su prolazni, trenutni, providni. Gautama Buddha, utemeljitelj budizma, jednom je rekao: “Naše je postojanje prolazno poput jesenjih oblaka. Promatrati rađanje i smrt bića nalik je promatranju plesnih pokreta. Životni vijek je svjetlo munje ita nebu i protutnji poput
bujice obroncima planine.”Za trenutak smo se zaustavili da bi susreli jedno drugo, da bi se voljeli i dijelili. To je dragocjen trenutak, ali je prolazan. Nalik je maloj zagradi u jednadžbi vječnosti. Ako ga dijelimo s brižnošću, ljubavlju i lakog srca, stvarat ćemo obilje i radost jedni za druge. Tada će taj trenutak postati vrijedan.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja