Borba sa telom. Pokoravanje tela višem ja.

gurdjieff-elder

“Za fizički razvoj, ne postoje sezone. Nema političkih ( moćnih perioda ) sezona. To je uvek potrebno. Morate obrazovati vaše telo sa vašom glavom, svesno. To je vrlo jednostavno. Nikada mu nemojte dozvoliti da čini ono što želi. Činite sve suprotno od onoga što ono voli. Ako ono voli šećer, nemojte mu ga dati ni malo. Čovek mora da ga prekali da bi se borilo, i vi ste uvek u pravu kada se opirete vašem telu. To je jednostavno. Činite sve suprotno; to je način kako je Bog stvorio vaše telo i razum. To je vrlo jednostavna stvar. U vezi toga nije potrebno da čitate.

Program je vrlo jednostavan. U svim okolnostima, u svim političkim ( mogućim ) situacijama, čovek mora da obrazuje svoje telo da mu se pokorava. Vaša individualnost može da obrazuje vaše telo. Onaj kome je telo snažno i ima inicijativu nad njim, takva osoba je nula. Onaj ko gospodari svojim telom je inteligentan. Da li razumete šta znači biti inteligentan? Inteligentan označava onoga ko upravlja svojim telom. Ako telo upravlja vama, vi ste ništa, buzdovan, a ukoliko vi upravljate svojim telom, vi ste inteligentni. Tako, izaberite ono što hoćete da budete. Inteligentni ili buzdovan? Ako hoćete da budete tupan, pustite da telo upravlja vama. Ako hoćete da budete inteligentni, pustite da svesnost upravlja vašim telom. Što vi više budete hteli da upravljate vašim telom, ono će vam se više suprotstavljati. I u opiranju vama, više će vam snage dati.”

-G.I.Gurđijev-

“For the physical development, there exist no seasons. Not political seasons. It is always necessary. You must educate your body with your head, consciously. It is very simple. Never allow it to do what it wants. You make it do everything contrary to that which it loves. It likes sugar; you do not give it any. One must inure it to struggle, you are always right when you resist your body. It is simple. Everything contrary; it is ,so that God created your body and your intellect. It is a very simple thing. For this it is not necessary to read.

The program is very simple. Under all conditions, in all political situations, man must educate his body to be submissive to him. Your personality can educate your body. He in which the body is strong and has the initiative over him, this one is null. He who has his body enslaved is intelligent. You understand what is meant by intelligent?

Intelligent means he who directs his body. If the body directs , you are a nullity, a peasant if you direct your body you are intelligent. Thus, choose what you want. Intelligent or peasant? If you want to be a peasant, let your body direct you. If you want to be intelligent, let your consciousness direct your body. The more you want to direct your body, the more it opposes you. And in resisting you, the more strength it gives you.”

-G.I.Gurdijeff-

Vir: https://www.facebook.com/Gurdjijev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja