antoni-de-melo

BUĐENJE – Lekcija o duhovnom prosvetljenju-//-Anthony de Mello

Posmatrajte teskobu koja caruje svuda oko nas, posmatrajte usamljenost, strah, izgubljenost, sukobe u srcima ljudi. Zamislite da vam neko pruži priliku da se svega...